Player max lvl = 120

Wild dino max lvl = 300

AutoSavePeriodMinutes=15
OverrideOfficialDifficulty=10
HarvestAmountMultiplier=10
TamingSpeedMultiplier=10
XPMultiplier=10
ShowMapPlayerLocation=True
ServerCrosshair=True
EnablePVEGamma=True
DisableStructurePlacementCollision=true
UseCorpseLocator=true
PreventOfflinePvP=True
PreventOfflinePvPInterval=15
NoTributeDownloads=True
PreventDownloadDinos=True
PreventDownloadItems=True
PreventDownloadSurvivors=True
PreventUploadDinos=True
PreventUploadItems=True
PreventUploadSurvivors=True
AllowFlyerCarryPvE=True
LayEggIntervalMultiplier=0.1
MatingIntervalMultiplier=0.1
EggHatchSpeedMultiplier=100
BabyMatureSpeedMultiplier=100
BabyImprintingStatScaleMultiplier=1.0
AllowAnyoneBabyImprintCuddle=True
BabyCuddleIntervalMultiplier=0.02
BabyCuddleGracePeriodMultiplier=25.0
BabyCuddleLoseImprintQualitySpeedMultiplier=0.01

General rules on all our PvE servers:

-Final Word
Bob_Danmark(Owner) and Topdoller(Owner) has final say in all matters,
even if not covered under the rules if they finds actions of players are detrimental to the community, action taken
outside the rules may be taken to prevent disruption

-Always follow admins instructions, and show respect

-Global chat must be kept in Danish or English

-There must be a proper tone in the chat, absolutely no
forms of racism, nazism or hetz against other players, (may lead to a ban)

-It is not permitted to disclose any personal information about yourself or others.
This applies, for example, mobile no., facebook, twitter, address etc.
-Random foundations, walls etc. that are set to block for spawns or other players
will be removed if admin sees them.

-Only one base pr. tribe. You are allowed to have a pen for your sea monsters, this
however may only be an enclsure

-All your animals (minus water) should be keept at your base,
animals on wandering outside a base will be removed

NOTE, this also applies to animals left in obelisks, they will be removed without notice
-Player and tribe names can´t be offensive, we can change player name for you

-Its not allowed to advertise for other servers, communitys etc.

-If you break any rules, it can result in a minimum 24-hour ban

-It is not allowed to let your animals stand and breed when you are offline as it quickly becomes a lot of animals that cause the server to lag and eventually break down.

This is also known as a “dodo farm” This will be seen very seriously, and it will be seen as attempts at sabotage of the server, which may end up in a total ban from the server.

-We can’t help you with:

Stuff bugged under the map because you are dead
Dinosaurs bugged under the world (only in some cases)
Admins don’t spawn in items due to in game bugs.

-Reporting a player or tribe
If you report a player, we need screenshot of your tribe log or video before we do anything about it.
You submit your report on our website, in forum.

PvE rules:

-PvP play will not be tolerated

-That includes picking other players up with your bird

-Dropping wild animals in other players base

-Drowning a other player.

-Stealing from other players.

Need help? feel free to contact an admin, via forum or teamspeak

Play fair, have fun and remember, its just a game

Updated May 2019

Generelle regler på alle vores PvE servere:

-Final Word

Bob_Danmark (ejer) og Topdoller (ejer) har sidste ord i alle spørgsmål, selv om de ikke er omfattet af reglerne,

hvis de finder handlinger af spillerne er skadelige for samfundet, handling truffet
uden for reglerne, kan træffes for at undgå problemer

-Altid følg admins anvisning, og behandel dem ordenlig

-Global chat skal holdes i Dansk eller Engelsk

-Der skal holdes en ordenlig tone i chatten, der må under ingen omstændigheder

forekomme nogen former for racisme, nazisme eller hetz mod andre spillere (kan medføre et ban)

-Det er ikke tilladt, at udlevere nogen former for personlige oplysninger om sig selv eller andre.

Dette gælder f.eks. mobil nr., facebook, twitter, adresse osv.

Man må dog godt fortælle hvad man hedder.

-Tilfældige fundamenter, vægge osv. der er sat for at blokere for spawns, player osv. vil blive fjernet

-Kun en base pr. tribe, det er tilladt at have en pen ved vandet til dine havdyr, dette må
dog kun være en indhegning

må dog kun være en indhegning.

-Taming pens skal fjernes efter brug, medmindre de står ved egen base

-Alle dine dyr (minus havdyr) skal være i din base, dyr der vandre eller står tilfældige steder vil blive fjernet

BEMÆRK, det gælder også dyr efterladt i obelisks, de vil blive fjernet uden varsel

-Spiller og tribe navne må ikke være stødende, hvis admin siger de skal ændres skal det gøres, spiller navn kan admin hjælpe med

-Det er under ingen omstændigheder tilladt at reklamere ingame, fek. for andre servere, twitch osv.

-Hvis du ikke overholder reglerne kan det medføre min. 24 timers ban

-Det er ikke tilladt at lade sine dyr stå og yngle når man er offline da det hurtigt bliver
til rigtig mange dyr der får serveren til at lagge og til sidst bryde sammen. Dette er også kendt som en “dodo farm”
Der vil blive set meget alvorligt på dette, og det vil ses som forsøg på sabotage af serveren, som kan ende i at vi fjerner alle dyr, evt. et totalt ban fra serveren.

-Vi kan ikke hjælpe med:

Ting der er bugget under kortet i forbindelse med død

Dyr der er bugget under kortet (i nogle tilfælde kan det lade sig gøre, og vi gør gerne et forsøg)

Admin spawner ikke ting ingame pga. fejl i spillet

-Rapporterer en spiller eller tribe
Hvis du rapporterer en spiller, har vi brug for screenshot af din tribe log eller video, før vi gør noget ved det.
Du indsender din rapport på vores hjemmeside, i forum.

PvE regler:

-PvP spil er ikke tilladt

-Det er bla. at samle andre player op med din fugl

-Droppe vilde dyr i andres baser

-Drukne en spiller

-Stjæle fra andre spillere

Brug for hjælp? Så bare kontakt en admin, via TS, forum eller ingame

Spil fair, hav det sjovt og husk, det er bare et spil

Updated Maj 2019