På følgende PvE servere – 2,3,4,5,6,7 og 8 har vi en shop hvor man kan købe bla. Dinoer, udstyr mm.

 

Det er et mod der hedder ArkShop UI, du åbner den ved at trykke F1.

 

Points(Diamonds) optjenes ved at være aktiv spiller, man modtager 200 points i timen (100 pr. 30 min.)

 

Der vil være nogle gratis startpakker i shoppen.

 

Du har mulighed for på vores hjemmeside at donere til driften af vores servere, og vil som tak modtage point.

 

Se mere på vores hjemmeside under donation @ Ark Server Donation

 

Hvis serveren skulle gå ned og vi bliver nød til at starte forfra, vil man få de points med som man har doneret sig til.

 

Ved alm. server wipe (ca. 2 gange årligt) vil man ikke få points med, med mindre der er doneret inden for den sidste måned.

 

Du vil altid kun kunne få de point du har doneret dig til, optjente points via spilletid går tabt.

 

Hvis man donere til at blive VIP vil dette have nogle fordele. Man får adgang til nogle specielle dyr og udstyr som ingen andre på serveren har adgang til.

 

Samtidig vil man ved første wipe efter donation få sine point og dyr med.

 

Bemærk:

Der kan gå op til 24 timer inden du får dine points.

 

Dyr & udstyr købt i point shoppen refunderes ikke, det gælder også for dyr tabt i kamp, og dyr mistet pga. bug/fejl i selve spillet

 

Point kan ikke flyttes imellem servere

 

Ang. vip pakker, så må der ikke sælges eller foræres noget væk fra pakkerne

On the following PvE servers – 2,3,4,5,6,7 and 8 we have a shop where you can buy dinosaurs, equipment etc.

 

It is a mod called ArkShop UI, press F1 to open.

 

Points (Diamonds) are earned by being active player, receiving 200 points per hour (100 per 30 min.)

 

There is some free start packages in the shop.

 

You have the opportunity to donate to our servers on our website and, as a thank you, will receive points.

 

See more on our website under donation @ Ark Server Donation

 

If the server should go down and we need to start over, you will receive the points that you have donated to.

 

By ordinary. server wipe (about twice a year) you will not receive points unless donated within the last month.

 

You will always only be able to get the points you have donated to you, earned points via play time are lost.

 

Donating to become a VIP will have some benefits. You get access to some special animals and equipment that no one else on the server has access to.

 

At the same time, at the first wipe after donation you will get your points and animals with you.

 

Note:

it can take up to 24 hours before receiving your points.

in-game animals and equipment purchased in the shop will not be refunded if lost i battle. or if lost due to ark / mod bugs points cannot be transfered between servers

Regarding the VIP package: it is not allowed to sell or give away anything from the package this include cloning